Roman tiles

<< Previous Photo 
Roman tiles

Roman tiles
Outside wall at Reedham
<< Previous Photo